PROGRAMY EUROPEJSKIE

27.04.2020

Realizacja projektu inwestycyjnego pt. ,,Zwiększenie konkurencyjności firmy za pomocą wdrożenia produkcji innowacyjnych produktów higienicznych, potrzebnych w dobie pandemii”.

2015-2017

W latach 2015-2017 realizujemy projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
 dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Wartość projektu: 1 581 996,60 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 553 698,81 zł

Projekt polega na wdrożeniu technologicznej innowacji w firmie, poprzez wykorzystanie w procesie produkcyjnym tworzywa WPC (Wood Plastics Composites) do wytwarzania wyrobów jednorazowych w postaci naczyń i sztućców oraz innych produktów jednorazowych. Tworzywo WPC charakteryzuje się cechami przyjaznymi dla środowiska naturalnego (w porównaniu z wykorzystywanym dotychczas polistyrenem), gdyż jest w 100% pochodzenia  naturalnego. Kompozyt drewno-tworzywo (WPC) zaliczany jest nie tylko do materiałów odnawialnych ale także do materiałów biodegradowalnych – spełnia najnowsze europejskie normy dotyczące kompostowalności oraz biodegradowalności: EN13432 oraz EN14995. Na podstawie badań własnych stwierdzono, że wyżej wymieniona produkcja jest możliwa. Wysoce zaawansowane technologicznie tworzywo zapewni odpowiednie właściwości wytrzymałościowe produktu. Projekt bazuje na najnowszych dostępnych rozwiązaniach technologicznych opracowanych przez wnioskodawcę.

27.09.2013

W wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zakupie i uruchomieniu innowacyjnej linii technologicznej wraz z automatyką przemysłową do produkcji, paletyzowania i pakowania sztućców jednorazowych, współfinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w firmie : 

FAMEKS Jerzy Franek
43-440 Goleszów
ul. Fabryczna 6a

zostały wprowadzone :

1. Nowe produkty sztućców jednorazowych przeznaczonych do sztaplowania
2. Ulepszone usługi związane z automatyzacją procesu sztaplowania i pakowania sztućców jednorazowych