PROGRAMY EUROPEJSKIE

2020-2023

Programy europejskie

FAMEKS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: 

,,Zwiększenie konkurencyjności firmy za pomocą wdrożenia produkcji innowacyjnych produktów higienicznych, potrzebnych w dobie pandemii”.

Celem projektu jest wprowadzenie nowych produktów i dywersyfikacja oferty w oparciu o unikalne produkty dostosowane do zidentyfikowanych nisz rynkowych,
wzrost zdolności sprzedaży poprzez unowocześnienie technologii produkcji, rozszerzenie oferty produktowej
oraz wzmocnienie zasobów ludzkich poprzez zatrudnienie 3 nowych osób.

Planowane efekty projektu to zapewnienie w regionie dostępności środków ochrony osobistej i innych produktów przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19, jak i z zakresu zielonej gospodarki (produkcja z materiałów biodegradowalnych).  Ponadto efektem będzie wprowadzenie działalności eksportowej w zakresie rękawic ochronnych oraz rozwój działalności eksportowej w zakresie sprzedaży higienicznie i indywidualnie pakowanych sztućców.

Wartość projektu: 2 035 103,89 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 704 509,28 zł

Sfinansowano w ramach reakcji UE na pandemię COVID-19

2015-2017

Zrealizowany został projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
 dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Wartość projektu: 1 581 996,60 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 529 408,36 zł

Projekt polega na wdrożeniu technologicznej innowacji w firmie, poprzez wykorzystanie w procesie produkcyjnym tworzywa WPC (Wood Plastics Composites) do wytwarzania wyrobów jednorazowych w postaci naczyń i sztućców oraz innych produktów jednorazowych. Tworzywo WPC charakteryzuje się cechami przyjaznymi dla środowiska naturalnego (w porównaniu z wykorzystywanym dotychczas polistyrenem), gdyż jest w 100% pochodzenia  naturalnego. Kompozyt drewno-tworzywo (WPC) zaliczany jest nie tylko do materiałów odnawialnych ale także do materiałów biodegradowalnych – spełnia najnowsze europejskie normy dotyczące kompostowalności oraz biodegradowalności: EN13432 oraz EN14995. Na podstawie badań własnych stwierdzono, że wyżej wymieniona produkcja jest możliwa. Wysoce zaawansowane technologicznie tworzywo zapewni odpowiednie właściwości wytrzymałościowe produktu. Projekt bazuje na najnowszych dostępnych rozwiązaniach technologicznych opracowanych przez wnioskodawcę.

27.09.2013

W wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zakupie i uruchomieniu innowacyjnej linii technologicznej wraz z automatyką przemysłową do produkcji, paletyzowania i pakowania sztućców jednorazowych, współfinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013, w firmie
FAMEKS Jerzy Franek zostały wprowadzone:

1. Nowe produkty sztućców jednorazowych przeznaczonych do sztaplowania
2. Ulepszone usługi związane z automatyzacją procesu sztaplowania i pakowania sztućców jednorazowych